గులాబీలతో అందం

అందమే ఆనందం రసాయనలు వాడని గులాబీ రేకుల్ని గుప్పెడు తీసుకుని వాటిపి మెత్తగా నూరి చెంచా పంచదార, కాస్త తేనె, చెంచా పాలపొడి కలిపి పేస్ట్‌లా చేసుకోవాలి.

Read more