సౌందర్య లేపనాలు

సౌందర్య లేపనాలు నాలుగు బాదం పప్పులను నానబెట్టి పాలు కలుపుతూ మెత్తగా గ్రైండ్‌ చేసి మిశ్రమాన్ని రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ముఖం, మెడ, చేతులకు పట్టిందా ఉదయాన్నే

Read more