సుతిమెత్తని పాదాలకు

సుతిమెత్తని పాదాలకు చలికాలంలో పాదాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కాలంలో కాలిమడమలపై పగుళ్లు వచ్చి సమస్య మరింత పెరుగుతుంది. అదే డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారికైతే ఈ సమస్య

Read more