సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటింగ్‌ ప్రారంభం

సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటింగ్‌ ప్రారంభం హైదరబాద్‌్‌ సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ బ్యాటింగ్‌ ప్రారంభించింది.. డెవిడ్‌ వార్నర్‌, శిఖర్‌ దావన్‌ ఓపెన్లుగా బ్యాటింగ్‌ చేపట్టారు.

Read more