వేపనూనె, కర్పూరం కలిపి రాసుకుంటే..

కవేపనూనె, కర్పూరం కలిపి రాసుకుంటే చర్మ రోగాలు తగ్గుతాయి.ఎరుపు రంగులో ఉన్న వేప చిగురు, జీలకర్ర, ఉప్పుకల్లు – వీటిని మెత్తగా నూరి ఉదయం పరగడుపున రేగు

Read more