52వారాల గరిష్టానికి బాటా ఇండియా షేర్లు

52వారాల గరిష్టానికి బాటా ఇండియా షేర్లు ముంబయి,ఆగస్టు 4: బాటా ఇండియా 52వారాల గరిష్టస్థాయికి చేరిం ది. రూ.611గా షేర్ల విక్రయం జరిగి బిఎస్‌ఇలో ఉదయం ట్రేడింగ్‌

Read more