రూ.3 క్యారీ బ్యాగ్‌కు రూ.9వేల జరిమానా

బాటా కంపెనీకి షాక్‌ చండీగఢ్‌: బాటా ఇండియా లిమిటెడ్‌కు షాక్‌ తగిలింది. రూ.3 పేపర్‌ బ్యాక్‌ కోసం రూ.9వేల జరిమానా కట్టవలసి వచ్చింది. ఈ సంఘటన పంజాబ్‌లోని

Read more