ఏడో నిజాం కూతురు కన్నుమూత

మీర్ ఉస్మాన్ 34 మంది సంతానంలో బతికున్న ఆఖరి మహిళ హైదరాబాద్‌: ఏడో నిజాం రాజు మీర్‌ఉస్మాన్‌ అలీఖాన్‌ కూతురు సాహెబ్‌జాదీ బషీరున్ని సాబేగం సాహెబా (93)

Read more