భారీ వర్షంలోనూ కొనసాగుతున్న బాసర విద్యార్థుల నిరసన

తమ డిమాండ్స్ ను పరిష్కరించాలంటూ గత ఆరు రోజులుగా బాసర విద్యార్థులు ఆందోళన చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈరోజు కూడా వారి ఆందోళన ఆపలేదు. ఓ పక్క

Read more