ఆరో రోజుకు చేరిన బాసర విద్యార్థుల ఆందోళన

బాసర విద్యార్థుల ఆందోళన ఆరొవ రోజుకు చేరింది. తమ సమస్యలు పరిష్కరించేవరకు నిరసన కొనసాగిస్తామని తేల్చిచెపుతున్నారు. ఎండ, వానని సైతం లెక్కచేయకుండా తమ ఆందోళనని కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి

Read more