12 ప్లాస్టిక్‌ వస్తువుల నిషేధం!

న్యూఢిల్లీ: ప్లాస్టిక్‌ బాటిల్స్‌, డెకోరేషన్‌ థర్మకోల్‌, సిగరెట్‌ బట్స్‌తో పాటు 12 ప్లాస్టిక్‌ వస్తువులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధం విధించనుంది. కేంద్రం సింగిల్‌ యూజ్‌ ప్లాస్టిక్‌పై యుద్ధం

Read more