బంగినపల్లి మామిడికి జిఐ పేటెంటు

బంగినపల్లి మామిడికి జిఐ పేటెంటు న్యూఢిల్లీ: మన బంగినపల్లి మామిడిపండుకు అంతర్జాతీయ మేథోసంపత్తి సంస్థ ప్రకటించే జియోగ్రాఫికల్‌ ఇండికేషన్‌ (జిఐ) పేటెంటు హక్కు లభించింది. సహజసిధ్దమైన భౌగోళిక

Read more