ముంబై లో ఘోర ప్రమాదం : ఫ్లై ఓవర్ కూలి పలువురికి గాయాలు

ముంబై లో నిర్మాణంలో ఉన్న ఫ్లై ఓవర్ కూలి 13 మందికి గాయాలు అయ్యాయి. నగరంలోని బాండ్రా కుర్లా కాంప్లెక్సు వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న ఫ్లై ఓవర్

Read more