వేలంపాటలో బండ్లగూడ లడ్డూ టాప్ ..ఏకంగా రూ.41 లక్షలు పలికింది

వినాయకస్వామికి నైవేద్యంగా సమర్పించిన లడ్డూను చాల ప్రాంతాలలో వేలం వేసి వేలంపాటలో అధిక మొత్తాన్ని వెచ్చించి ఆ లడ్డును దక్కించుకుంటుంటారు. ఇక హైదరాబాద్ లో గణేశ్ ఉత్సవాలు

Read more