బండ్ల గణేష్ భయపడ్డారా..?

మూవీ ఆర్టిస్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల్లో జనరల్ సెక్రటరీ గా నామినేషన్ వేసిన బండ్ల గణేష్..ఇప్పుడు ఎన్నికల నుండి తప్పుకున్నట్లు తెలిపి అందరికి షాక్ ఇచ్చాడు. నాదైవ సమానులు,

Read more