చేనేత చిత్ర రూపం బెనారస్‌

ఫ్యాషన్‌ ఫ్యాషన్‌ చీరల గురించి చెప్పాలంటే వాటిలో ముందుగా గుర్తొచ్చేవి పట్టు చీరలే. పట్టు చీరల్లోనూ బాగా పేరుగాంచిన బెనారస్‌, కంచి, ధర్మవరం చీరలంటే మహిళలకు చాలా

Read more