దుమారం రేపుతున్న వైసీపీ మంత్రి రష్యాటూర్ …

రాష్ట్రం ఆర్ధికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంది..ఓ పక్క కరోనా ..మరోపక్క వర్షాలు..ఈ రెండింటితో ప్రజలు నానా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే ఉన్నాయి. మా సమస్యలు పాటించుకోండి

Read more