రికార్డ్ ధర పలికిన బాలాపూర్ లడ్డు

దేశ వ్యాప్తంగా బాలాపూర్ లడ్డు కు ప్రత్యేకత ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి ఏడాది వినాయక చవితి కి వినాయకుడి లడ్డును వేలం వేస్తారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి

Read more