బాల గేయం

మా ఊరిలో గుడివున్నది రోజు గంట మోడిస్తుంది భక్తులెందరో వస్తారు పూజులు చేస్తుంటారు గుడిలో వువ్వుల మొక్కలు గాలికి తలూపుతుంటాయి దేవుని పూజకుపూలిచ్చి గుడి ముందర మైదనం

Read more

బాల గేయం

ప్రవర్థమానం తూర్పుముంగిట సూర్యోదయం ఉదయం సూర్యుడు పడుమట కేగిన ఆప్తవించుటే సాయంత్రం ఘనముగ ఒక దినం దినం దినం ఒక దినం ఆగదమగు ఘనం ఘనం చిన్ని

Read more

ఎనలేని ఘనకీర్తి!

బాలగేయం ఎనలేని ఘనకీర్తి! భారతీయ పౌరుడా భరతమాత బిడ్డడా ఎగురుతున్న జెండా చూడు ఎనలేని ఘనకీర్తిని చూడు అహింసతో వేసిన అడుగులు నాడు అంబరాన్నంటెను వేడుకై నేడు

Read more

చిన్ని – మున్ని

బాలగేయం చిన్ని – మున్ని చిన్ని మున్నిని పిలిచింది జామ తోటకు రమ్మంది మున్ని పరుగున వచ్చింది రామచిలుకను పిలిచింది రామచిలుక వచ్చింది చెట్టు మీద వాలింది

Read more

బుడబుక్కల వారు

బాలగేయం బుడబుక్కల వారు బాలల్లారా వినరండి బుడబుక్కల వారి సాంప్రదాయం ఎర్రరంగు, తెల్ల చుక్కల తలపాగా చుట్టుకుని తెల్ల పంచకట్టు నల్లకోటు ధరించి భుజానికి జోలి తగిలించుకుని

Read more

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్‌

బాలగేయం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్‌ హ్యాపీ హ్యాపీ న్యూఇయర్‌ ఆనందాలకు స్వాగతం కొత్త ఆశల జీవితాలు లోకమంతటికి సంతోషాలు రంగురంగుల ముగ్గులతో ఇంటి ముంగిళ్లలో ముచ్చటగా విద్యుత్‌

Read more