ఇరు రాష్ట్రాలు అనుకూలమే: బజాజ్‌

ఇరు రాష్ట్రాలు అనుకూలమే: బజాజ్‌ హైదరాబాద్‌: ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాలు సిఎంలు సానుకూలంగానే ఉన్నారని బజాజ్‌ కమిటీ చైర్మన ఎ.కె.బజాజ్‌ అన్నారు. బుధవారం కాసేపటిక్రితం ఇక్కడి జలసౌధలో

Read more