వేములవాడ బద్దిపోచమ్మ అమ్మవారి ఆభరణాలు మాయం

అమ్మవారి పుస్తెలతాడు, ముక్కుపుడక, వెండి గొడుగు దోపిడీ వేములవాడ: ప్రముఖ దేవాలయం వేములవాడ బద్ది పోచమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో కలకలం చోటు చేసుకుంది. అమ్మవారి ఆభరణాలు మాయం

Read more