బాదం పూరీ

బాదం పూరీ కావలసినవి మైదా -ఒకటిన్నర కప్పులు, బాదంపప్పు-అరకప్పు కుంకుమపువ్ఞ్వ-కొద్దిగా, నెయ్యి-ఒక టేబుల్‌స్పూను మిఠాయి రంగు-చిటికెడు, నెయ్యి-నూనె, డీప్‌ఫ్రైకి సరిపడా బియ్యప్పిండి-పావ్ఞకప్పు, నెయ్యిలేదా వనస్పతి-పావుకప్పు పాకంకోసం: పంచదార-ఒకటిన్నరకప్పులు,

Read more