బాదంపాలు

బాదంపాలు కావలసినవి: పౌడర్‌ మిక్స్‌ కోసం బాదం గింజలు-పావుకప్పు గసగసాలు-రెండు చెంచాలు సోంపు-రెండు చెంచాలు యాలకులు-ఒక చెంచా, మిరియాలు-20 పాలు-నాలుగు కప్పులు చక్కెర-అరకప్పు కుంకుమపువ్ఞ్వ-గార్నిషింగ్‌కోసం పిస్తాం బాదాం-ఒక

Read more