పోషకాహారం తప్పనిసరి

పాపాయికి పోషకాహారం తప్పనిసరి పసిపిల్లలు సరిగా ఆహారం తీసుకోనప్పుడు తల్లిదండ్రులకు ఆందోళన, అసహాయతలు కలుగుతాయి. పసిపిల్లలు బాగా పెరగాలి కాబట్టి అధికంగా కేలరీలు, మాంసకత్తులూ అవసర మవుతాయి.

Read more