బాల గేయం: సరదా .. సరదా..

పిల్లల కోసం పాట ఆదివారం వచ్చింది బడికి సెలవ్ఞ ఇచ్చారు ఆలస్యంగా లేచాను తలంటు స్నానం చేశాను ఫలహారమ్మును తిన్నాను స్నేహితులందరు వచ్చారు బ్యాటు బంతి పట్టాము

Read more

బాల గేయం: పువ్వులండి పువ్వులు

పువ్వులండి పువ్వులు ఎంతో చక్కని పువ్వులు అందమైన పువ్వులు ఆనందమిచ్చే బలు హాయినిచ్చేపువ్వులు ఆహ్వానించే పువ్వులు దైవం చెంతన పువ్వులు పూజకు నోచే పువ్వులు తరుంవులపైనా పువ్వులు

Read more

బాల గేయం: అమ్మ ప్రేమ

అమ్మజోల పాటలో హాయి ఎంతో ఉన్నది పండు వెన్నెల వన్నెల కన్న మిక్కిలి మిన్నది అమ్మ అనెడి పిలుపులో ప్రేమామృతం ఉన్నది ఇంటిల్లిపాదికిలను జీవజలముల ఊటది అమ్మ

Read more

బాల గేయం : పెంచాలి వనాలు

బట్ట కట్టనినాడే మానవుడు బతికించేది చెట్టన్నాడు అమ్మోరని కొలిచాడు ఆరగింపులెట్టేడు అన్నీనాకే తెలుసన్నవాడికి నవనాగరీకుడనని విర్రవీగుతున్న వాడికి చెట్టు విలువ పట్టదు బతుక నేర్చిన బడాచోర్‌ బుగ్గి

Read more

బాల గేయం : క్రమ శిక్షణ

సమయాన్ని పాటించు క్రమం తప్పక వేకుననే నిద్దుర మెల్కోనాలి కాలకృత్యలు తీర్చుకొని చక్కని పాలు సేవించి దేవ్ఞని హరతి అద్దుకొని పాఠ్యంశాలు నెమరేసుకొని టైంకి స్కూలుకి వెళ్లాలి

Read more

నవ భారతం

బాలగేయం బాలలమండి బాలలం భారతావని దివ్వెలం నింగి నేలకు నిచ్చనలేసి గగన విహంగం చేసేస్తాం ప్రకృతి బడిలో పరవశిస్తూ ఉరుకులు పరుగుల స్నేహం చేస్తూ పల్లె పట్నం

Read more

బాల గేయం : పూల సింగిడి

బతుకుని నిచ్చేతల్లి! ఓయి బతుకమ్మ! జగములన్నేలేటి జగన్మాతవ్ఞ నీవ్ఞ నీ చేతి చలవలచే పుడమి పులకించింది పూల సింగిడి మల్లే బతుకునిచ్చే తల్లి! ఓయి బతుకమ్మ! మందార

Read more

బాల గేయం : బాల భారతం

భారతీయులం భవిష్యత్తు నేతలం మహనీయుల వారసులం ప్రగతి ప్రయాణీకులం పట్టుబట్టి చదువుల్లో పారంగతలవుతాము కళారంగమున ఎన్నో కాంతులు విరజిమ్ముతాం వృత్తి విద్యలను నేర్చి విశ్వానికి పంచుతాం సాంకేతిక

Read more