కవాసాకి నుంచి జడ్‌250బైక్‌

కవాసాకి నుంచి జడ్‌250బైక్‌ న్యూఢిల్లీ, : కవాసాకి ఇండయి ఆకొత్తగా జడ్‌900, నింజా300, జడ్‌650 బైక్‌లను మార్కెట్ల కు విడుదలచేసింది. గతనెల 25వతేదీ విడుదలచేసిన ఈ బైక్‌లకు

Read more