నిజాం కాలేజికి న్యాక్‌ అక్రిడేషన్‌లో బి ప్లస్‌, ప్లస్‌ గ్రేడ్‌

హైదరాబాద్‌: 132 ఏండ్ల చరిత్ర గల నిజాం కళాశాలలో ఇటీవల నిర్వహించిన న్యాక్‌ అక్రిడేషన్‌ గ్రేడ్‌లో భాగంగా కళాశాలకు బి ప్లస్‌, ప్లస్‌ గ్రేడ్‌ వరించింది. కాగా

Read more