ఆదిత్యబిర్లా కేపిటల్‌లో ప్రేమ్‌జీ ‘ఇన్వెస్ట్‌!

ఆదిత్యబిర్లా కేపిటల్‌లో ప్రేమ్‌జీ ‘ఇన్వెస్ట్‌! ముంబయి,జూలై 5: విప్రోసంస్థల అధినేత అజీమ్‌ప్రేమ్‌జీ ఆదిత్యబిర్లా కేపి టల్‌లో రూ.703 కోట్ల పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. దీనితో గ్రాసిమ్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ షేర్లు

Read more