50 కోట్ల మందికి ఆరోగ్య బీమా

వచ్చేనెల 25నుంచి ఆయుష్మాన్‌భారత్‌ న్యూఢిల్లీ: ఎన్‌డిఎ ప్రభుత్వం, ప్రధానిమోడీ మానసపుత్రికగా నిలిచిన ఆయుష్మాన్‌భారత్‌ బీమా పథకం వచ్చేనెల 25వ తేదీనుంచి ప్రారంభించేందుకు నిర్ణయించారు. మొత్తం 50 కోట్ల

Read more