భారతీయులంతటి అమాయకులు ఎక్కడ లేరు

కేంద్ర ప్రభుత్వాన్నీ అంతే గుడ్డిగా నమ్ముతున్నారు న్యూఢిల్లీ: భారతీయులు ఒట్టి అమాయకులని, ఏది చెప్పినా నమ్మేస్తారనీ, అందుకే కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రభుత్వం ఆటలు సాగుతున్నాయని కేంద్ర మాజీ

Read more