చర్మవ్యాధికి ముక్తి ఆయుర్వేదం!

చర్మవ్యాధికి ముక్తి ఆయుర్వేదం! పగలూ రేయి దురద, మంటలతో వేధించే ఎగ్జిమా లేదా విచర్చికా వ్యాధితో పిల్లలు బాగా సతమతమవ్ఞతూ ఉంటారు. ఇది శారీరకంగానే కాకుండా మానసికంగా

Read more

ఔషధాలలో ఆరోగ్య సూత్రాలు

ఔషధాలలో ఆరోగ్య సూత్రాలు శరీరము యొక్క అన్ని భాగములు తమ ధర్మాన్ని తీరుగా నిర్వర్తించటమే ఆరోగ్యము, దానికి దూరమవ్వటమే అనారోగ్యము తిరిగి యధాస్థితికి చేరువయ్యే విధానమే వైద్యము

Read more