బాబా రాందేవ్ అల్లోపతి వైద్యులను నిందిస్తుంటారు ఎందుకు? సుప్రీంకోర్టు

ఇతర వైద్య విధానాలను తప్పుపట్టడం సరికాదన్న సుప్రీం న్యూఢిల్లీః అల్లోపతి లాంటి ఆధునికి వైద్య విధానాలను విమర్శిస్తూ ప్రముఖ యోగా గురు బాబా రాందేవ్ చేసిన అనుచిత

Read more