అయోధ్య లో రామమందిర నిర్మాణానికి రూ.3,400 కోట్లు విరాళాలు..

అయోధ్య లో రామమందిర నిర్మాణం చేపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటి వరకు ఈ మందిరానికి రూ.3,400 కోట్లు విరాళాలు వచ్చినట్లు రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్టు

Read more