కార్యకలాపాలు స్థిరంగా సాగాలంటే ఛార్జీలు పెంచాలి

వొడాఫోన్‌ ఐడియాపై యాక్సిస్‌ క్యాపిటల్‌ న్యూఢిల్లీ: వొడాఫోన్‌ ఐడియా కార్యకలాపాలు సక్రమంగా సాగాలంటే, ఛార్జీ(టారిఫ్‌) లను 70% వరకు పెంచాల్సింటుందని యాక్సిస్‌ క్యాపిటల్‌ అంచన వేసింది. ప్రస్తుతం

Read more