తాజ్‌ జివికెతో ఆఫీస్‌ ప్రొవర్కింగ్‌ స్పేస్‌ భాగస్వామ్యం

తాజ్‌ జివికెతో ఆఫీస్‌ ప్రొవర్కింగ్‌ స్పేస్‌ భాగస్వామ్యం   హైదరాబాద్‌: దక్షిణభారత్‌లో విస్తరణదిశగా ఆఫీస్‌(ఎడబ్ల్యుఎఫ్‌ఐఎస్‌)మరింతముందుకు వెళుతు న్నదని ప్రొవర్కింగ్‌ స్పేస్‌ను అందుబాటు ధరల్లో అందించేందుకు ఆఫీస్‌ పనిచేస్తుం

Read more