ఆటోమేషన్‌తో మరిన్ని ఉద్యోగాలు

యంత్రాల వల్ల భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఆటోమేషన్‌ వల్ల దీర్ఘకాలంలో మరిన్ని ఉద్యోగాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని పేర్కొన్నారు. అయితే ఉద్యోగార్ధులు

Read more