8.50లక్షల ఆడికార్ల రీకాల్‌!

8.50లక్షల ఆడికార్ల రీకాల్‌! ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్‌, జూలై 24: జర్మనీ ఆటోతయారీ దిగ్గజం ఆడిఎజి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8.50 లక్షల కార్లను రీకాల్‌చేస్తోంది. ఆరుసిలిండర్లు, ఎనిమిది సిలిండర్ల డీజిల్‌ ఇంజన్లున్న

Read more