మల్లారెడ్డి కాన్వాయ్ మీద జరిగిన దాడిని ఖండించిన కేఏ పాల్

ఘట్‌కేసర్‌ లో ఆదివారం రెడ్డి సింహగర్జన మంత్రి మల్లారెడ్డి కాన్వాయ్ ఫై జరిగిన దాడిని ఖండించారు ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికైనా మాట్లాడే

Read more