అణు రియాక్ట‌ర్‌పై బాంబు దాడి మా ప‌నేః ఇజ్రాయిల్‌

టెల్ అవివ్ః సిరియాలోని డీర్ ఎజ్ జోర్ ప్రాంతంలో నిర్మాణంలో ఉన్న అణు రియాక్టర్‌పై 2007లో బాంబు దాడి చేసింది తామే అని ఇజ్రాయిల్ రక్షణ దళాలు

Read more