ఆటా-టాటా ఆధ్వ‌ర్యంలో ఇర్వింగ్ క‌న్వెన్ష‌న్ వేడుక‌లు

అమెరికా తెలుగు సంఘం(ఆటా)-తెలంగాణా అమెరికన్‌ తెలుగు సంఘం(టాటా)ల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఇర్వింగ్‌ కన్వెన్షన్‌ సెంటరులో అమెరికన్‌ తెలుగు కన్వెన్షన్‌ వేడుకలు గురువారం సాయంత్రం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ

Read more

ఆటా – టాటా కన్వెన్షన్ కు భారీ ఏర్పాట్లు

అమెరికన్‌ తెలుగు అసోసియేషన్‌ (ఆటా), తెలంగాణ అమెరికన్‌ తెలుగు అసోసియేషన్‌ (టాటా) కలిసి సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న అమెరికా తెలుగు మహాసభలకు భారీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అమెరికన్‌ తెలుగు

Read more