ధనస్వామ్యంగా మారిపోయిన ప్రజాస్వామ్యం

     ధనస్వామ్యంగా మారిపోయిన ప్రజాస్వామ్యం అయిదు రాష్ట్రాలలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగిన వేళ ధనస్వామ్య దాదాగిరి నిరాటంకంగా సాగడం బాధాకరం. అయిదేళ్ల క్రితం ఎన్నికలలో ధన

Read more