ఏపీ అసెంబ్లీలో మొత్తం 9 బిల్లులకు ఆమోదం

ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు నేటితో ముగిసాయి. మొత్తం 9 బిల్లులకు అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది. బుధవారం మూజువాణి ఓటుతో తొమ్మిది బిల్లులను సభ ఆమోదించింది. ఈ బిల్లుల్లో

Read more