‘విస్కాన్సిన్‌లో రీకౌటింగ్‌ అడుగుతాం’

ట్రంప్‌ క్యాంపెయిన్‌ వెల్లడి Washington: ఫలితాలు రావాల్సి ఉన్న రాష్ట్రాల్లో విస్కాన్సిన్‌ కూడ ఉంది.. ఇక్కడ ట్రంప్‌ కంటే బైడెన్‌ ఆధ్యిక్యంలో ఉన్నారు.. ట్రంప్‌నకు 48.8 శాతంఓట్టు

Read more