ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతామండలి ఎన్నికల్లో భారత్‌ విజయం

భారత్‌కు అనుకూలంగా 184 దేశాల ఓటు న్యూఢిల్లీ: ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి ఎన్నికల్లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. మొత్తం 193 సభ్య దేశాలున్న ఐక్యరాజ్య

Read more