హెవీవాటర్‌ప్లాంటులో 27న గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు

అశ్వాపురంః ప్రపంచంలో రెండవదిగా, ఆసియా ఖండంలో మొదటిగా పేరొందిన స్థానిక భారజల కర్మాగారంలో ఎంప్లాయీస్‌ అసోసియేషన్‌ ఎన్ని కలకు రంగం సిద్ధమైంది. ప్రతీ రెండు సంవత్సరాలకోసారి హెవీవాటర్‌ప్లాంటులో

Read more