బంగ్లాదేశ్‌లో అశోక్‌లేలాండ్‌ ఉత్పత్తికేంద్రం

బంగ్లాదేశ్‌లో అశోక్‌లేలాండ్‌ ఉత్పత్తికేంద్రం ఢాకా(బంగ్లాదేశ్‌), : ఆటోమొబైల్‌లో వాణిజ్యవాహణాలను అత్యధికంగా ఉత్పత్తి విక్ర యాలుచేసే అశోక్‌లేలాండ్‌ కొత్తగా బంగ్లాదేశ్‌లోని ఢాకాలో కొత్త ఉత్పత్తి యూనిట్‌ను ప్రారంభించిం ది.

Read more