వేడెక్కిన రాజకీయం పదవులకు గుడ్‌బై

వేడెక్కిన రాజకీయం పదవులకు గుడ్‌బై ఢిల్లీలో సుజనా, అశోక్‌ల రాజీనామాలకు రాZపతి ఆమోదం ఇద్దరు రాZ బిజెపి మంత్రుల రాజీనామాలకు గవర్నర్‌ ఆమోదం హైదరాబాద్‌/అమరావతి,µ : తెలుగుదేశం

Read more