18 ఏళ్లకే యువతి వృద్ధాప్యం.. ఆపై మరణం

బ్రిటన్‌కు చెందిన అషాంటీ స్మిత్ విషాదాంతం అషాంటీ స్మిత్ బ్రిటన్‌కు చెందిన యువతి వింతైన ఓ వ్యాధితో బాధపడుతూ ప్రాణాలను కోల్పోయింది . అరుదుగా రెండు కోట్ల

Read more