నెల్లూరు జిల్లాకు తీరని నష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టిన ‘అసని’ తూఫాన్

‘అసని’ తూఫాన్ ముప్పు ఏపీకి పెద్దగా రాకపోయినప్పటికీ చాల జిల్లాల్లో నష్టాన్ని మిగిల్చింది. ముఖ్యంగా నెల్లూరు జిల్లాను తీవ్ర నష్టాల్లోకి తీసుకొచ్చింది. బుధవారం రాత్రి తుఫాన్‌ తీరం

Read more