ఆసనాలతో థైరాయిడ్‌ మటుమాయం

ఆసనాలతో థైరాయిడ్‌ మటుమాయం థైరాయిడ్‌ సమస్యను అదుపులో ఉంచాలంటే, మందులూ ఆహారంలో మార్పులొక్కటే కాదు… వేయాల్సిన ఆసనాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అవేమిటంటే… సర్వాంగాసనం ముందు వెల్లకిలా

Read more