17 నుంచి రెండో షెడ్యూల్‌

17 నుంచి రెండో షెడ్యూల్‌ శ్రీరాముడింట శ్రీకృష్ణుడంటలాంటి మంచి చిత్రంలో నటించి మెప్పించిన శేఖర్‌ వర్మ హీరోగా, వివియా, విద్య హీరోయిన్లుగా , సతీష్‌ రేగళ్లని దర్శకుడిగా

Read more